De Zalige Titus Brandsmaparochie viert in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward op vrijdag 4 oktober 2019 het patroonsfeest van de basiliek met een basilica-avond. Deze avond begint om 19:00 uur met een plechtige eucharistieviering in de basiliek waarin parochievicaris Remco Hoogma hoofdcelebrant zal zijn.

Aansluitend op de H. Mis staat er koffie en thee klaar in de Maria van Sevenwoudenzaal. Om 20:30 uur verzorgt Remco Hoogma een inleiding over het thema Roeping. Om circa 21:30 uur is er gelegenheid tot napraten en onderlinge ontmoeting.

Remco Hoogma is op 18 mei jl. tot priester gewijd en is momenteel werkzaam in de Heilige Christoffelparochie (in Zuid-West Friesland). Zijn wortels liggen ten dele in Bolsward. Over het thema Roeping zal hij eerst algemene opmerkingen maken, daarna inzoomen vanuit een christelijk perspectief en tenslotte ook stilstaan bij zijn eigen ervaringen.


Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Opgave is niet nodig.

Vieringen binnenkort