In het kader van ‘De dag van de ouderen’ op zaterdag 12 oktober worden in Makkum en Witmarsum een muzikale middag georganiseerd.

In het restaurant van Avondrust in Makkum staat een optreden van de ‘Krontjong Musicband’ op het programma. In Witmarsum stelt Aylva State haar recreatieruimte beschikbaar om gasten te ontvangen. Daar komt het zeemanskoor ‘Auke Wybesz’ optreden. Op beide plaatsen begint de middag om 14.30 uur. Er wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd, hier zit ook de koffie/thee met wat lekkers en na afloop nog een drankje met een hapje bij in. Opgave is niet nodig. Deze middagen worden georganiseerd door de gezamenlijke ouderenbonden, de verzorgingshuizen Aylva State en Avondrust en Stichting Ouderenwerk Bolsward.

Vieringen binnenkort