Op zaterdag 21 september vertrokken we in alle vroegte met een groep van 24 parochianen naar Lourdes. Tenminste, dat was de bedoeling...

Door een vliegtuig met pech leek het in de loop van de ochtend erop dat we niet zouden gaan. Gelukkig werden de berichten later op de dag steeds positiever. We konden overnachten in Rolduc, om pas op zondag naar Lourdes te vliegen. Zo kwamen we met ruim een dag vertraging aan in de bedevaartsplaats.

Het werd een kort, maar krachtig bezoek aan Lourdes. Op maandag een mooie viering aan de Grot, een indrukwekkende Kruisweg om daarna samen kaarsen aan te steken voor eigen intenties, maar ook voor al die intenties van de mensen thuis, gevolgd door de Sacramentsprocessie. Op dinsdag trok een deel op excursie de Pyreneeën in, terwijl de thuisblijvers door Lourdes trokken langs ook het geboortehuis van Bernadette en het cachot. ’s Avonds liep iedereen weer samen mee in de lichtprocessie. Op woensdag namen we deel aan de Internationale Hoogmis, samen met zo’n tienduizend gelovigen, en in aanwezigheid van de reliekschrijn van de Heilige Bernadette. ’s Middags was de laatste viering: de viering met handoplegging, waarin onze hotelpastor Kees van Kordelaar een prachtige overweging mocht houden. Na de viering gingen alle Nederlandse bedevaartsgangers, ruim 400 in getal, in processie naar en door de Grot. Donderdagochtend was het na het ontbijt alweer tijd om naar huis te gaan.

Het was een prachtige reis met bijzondere en betekenisvolle ontmoetingen, gesprekken en gebeurtenissen. Van Betrous, die in bijna alle vieringen heeft mis gediend, tot en met samen op een terras zitten met bisschop T. Hoogenboom. Onze dank gaat uit naar iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

En nu op naar Assisi!

De volgende reis staat ook al in de planning: Van 25 april tot en met 3 mei 2020 gaan we met het bisdom naar Assisi. Hiervoor is er op maandag 11 november een informatieavond in de Maria van Sevenwoudenzaal, aanvang is om 19:30 uur. Voor meer informatie verwijzen we naar de vorige Titus en de website van onze parochie.

Vieringen binnenkort