Op maandag 14 oktober 2019 opent KVG Bolsward het nieuwe seizoen met een presentatie over het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland.

Na een woord- en gebedsdienst, waarin pastor Nelleke ten Wolde de voorganger is, volgt de jaarvergadering met een terugblik op het oude seizoen en een verslag van de financiën. Daarna krijgt de heer Piet Postma het woord. Hij geeft samen met mevrouw Minke van der Werf een presentatie over het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland.

Mevrouw van der Werf heeft boeken, mappen met foto’s en bidprentjes en diverse devotionalia meegenomen, die we in de pauze kunnen bekijken. De stichting ADRKF is in mei 1984 opgericht en het eerste kantoor was in Wytgaard. Later in 2004 is men naar Bolsward verhuisd, eerst naar de eerste etage van het Titus Brandsma Museum, later naar de zolder en uiteindelijk heeft de stichting het pand van slagerij Lammers aan kunnen kopen en is op 20 juni 2009 het ADRKF geopend door de toenmalige bisschop de Korte.

De doelstelling van de stichting is het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie, die betrekking heeft op het rooms-katholieke leven in Friesland zoals boeken, foto’s van kerken en kloosters, documentatie over RK-verenigingen en scholen, vaandels, bidprentjes, foto’s van religieuzen, rouwbrieven en –advertenties. Er is inmiddels een religieuzenarchief van 5.700 religieuzen, die in Friesland geboren zijn of er gewerkt hebben en wel vanaf het jaar 1580. Ook veel Friese families zijn geregistreerd.

De heer Postma laat via een powerpoint-presentatie zien hoe het archief er momenteel uitziet. Er zijn 6000 boeken in de inkijk-bibliotheek, 15 vitrines, 26 kasten, een fotoarchief en een depot met heel veel devotionalia en priesterkleding. Een klein deel van de devotionalia staat geëxposeerd in “het Hemeltje”. Daar staan ook een aantal aangeklede zusters, een priester, een kinderpriester, een misdienaar en twee Zouaven, de pauselijke strijders. Op woensdag kan men dit bekijken en ook als men het Titus Brandsma Museum bezoekt, kan daar gekeken worden.

Er zijn 40.000 bidprentjes, gegevens van 40 parochies en gegevens van 50.000 overleden Friezen. Men kan hulp krijgen bij het maken van inventarissen, hulp bij de uitgave van een boek en er worden eigen uitgaven verkocht. Krijgt het ADRKF een schenking dan wordt er een verklaring van overdracht getekend door de gever. De doelstelling voor de komende tijd is het opzetten van een fotoarchief van RK-personen, meer presentaties geven en uitbreiding van het aantal donateurs.

Als laatste laat de heer Postma ons kennis maken met de website van de stichting en deze is enorm uitgebreid met heel veel zoekfuncties en erg interessant om thuis nog eens door te nemen. Ook is er een facebookgroep, waarin informatie gedeeld wordt.

Marian Schram, onze vicevoorzitter, sluit de avond en bedankt de heer Postma en mevrouw van der Werf voor de interessante avond met een kleine attentie en een gift voor het ADRKF.

Vieringen binnenkort