Met ingang van 1 november 2019 wordt Arjen Bultsma kanselier ad interim. Hij volgt daarmee Jos Geelen c.r.l. op die per 1 oktober eervol ontslag heeft gekregen.

De invulling van het ambt van kanselier is daarmee veel soberder dan voorheen. Bultsma zal zijn nieuwe taak uitoefenen in combinatie met zijn ambt als bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Z. Titus Brandsmaparochie. De bisschop meende de opvolging voorlopig het beste intern te kunnen oplossen. Bultsma blijft regiovicaris en hoofd van de pastorale dienstverlening en lid van de staf. Hij wordt formeel verantwoordelijk voor het archief en lid van de Diocesane Commissie voor Archieven van Kerkelijke Organen en Instellingen.

De bisschop is blij dat vicaris Bultsma bereid is deze taak op zich te nemen.

Vieringen binnenkort