Met ingang van 16 november zal als proef de zaterdagavondviering in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward beginnen om 17:00 uur in plaats van om 19:00 uur.

We willen op proef gedurende de wintertijd de zaterdagavondviering beginnen om 17:00 uur. Waarom een andere aanvangstijd? Er zijn meerdere redenen:

  • Veel ouderen vinden het met name in de winter steeds bezwaarlijker om naar buiten te gaan. Wanneer we om 17:00 uur beginnen is het langere tijd nog licht.
  • 17:00 uur sluit aan bij de winkeltijden. Men kan nog even een boodschap doen, naar de kerk gaan en dan naar huis.
  • De viering zal tussen 17:45 en 18:00 uur klaar zijn. Iedereen heeft dan nog een avond voor zich.

Ook kunnen we zo een blok van activiteiten vormen. Bijvoorbeeld vooraf het rozenkransgebed, biechtgelegenheid en of aanbidding en daarna de viering. En na afloop van de vieringen kunnen er bijeenkomsten met een gezamenlijke maaltijd gehouden worden, voor zowel jongeren als ouderen.  De bijeenkomsten zouden bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor catechese of diaconie.

De zaterdagavondvieringen vinden in de regel plaats in de Maria van Sevenwoudenzaal naast de Basiliek

Vieringen binnenkort