Ook dit jaar staan op 11 november de deuren van de Sint Franciscusbasiliek open met Sint Maarten om zingende kinderen welkom te heten. De Sint Maartengangers krijgen hierbij tussen 18:00 en 19:00 uur ook de gelegenheid om Sint Martinus te ontmoeten en voor wie dat wil even met hem op de foto te gaan. Natuurlijk ontvangen de bezoekers aan het plein voor de basiliek ook wat lekkers.

(Bisschop van den Hout is er dit jaar niet bij op 11 november. Hij zal wel op zaterdag 9 november het vormsel toedienen aan drie van onze jongeren)

Vieringen binnenkort