Een schrijn met relieken van de Heilige Bernadette aan wie Maria in Lourdes verscheen komt naar Bolsward. Het is de bedoeling dat de relieken worden meegedragen in de Maria van Sevenwoudenprocessie op zondag 24 mei 2020.

Het bezoek aan Bolsward is onderdeel van een tournee van de relieken door Nederland en België die van 11 mei tot 15 juni duurt. Tijdens deze reis worden diverse Mariabedevaartsplaatsen in de bisdommen aangedaan. De Sint Franciscusbasiliek in Bolsward is hier één van.

Maria van Sevenwouden

De Sint Franciscusbasiliek is het centrum van de bedevaart van Maria van Sevenwouden. In de kapel links van het hoofdportaal staat het Mirakelbeeld van Onze Lieve Vrouwe van Sevenwouden. Het beeldje stamt uit de 13e eeuw, en is sinds 1515 een mirakelbeeld en er wordt een lange reeks wonderen aan het beeldje toegeschreven. In 2015 is de bedevaart in Bolsward in ere hersteld met een processie ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum. De feestdag van Maria van Sevenwouden is de zondag voor Pinksteren, de dag waarop Bolsward in 1515 werd geplunderd door de Zwarte Hoop. Het is zondag waarop de kerk gedenkt dat Maria en de Leerlingen van Jezus biddende waren in het Cenakel.

Op 24 mei 2020 wordt de processie ter ere van Maria opnieuw gehouden, waarbij dan ook een reliekschrijn van de Heilige Bernadette wordt meegedragen.

Bernadette en de Mariaverschijningen

In 1858 is Maria achttien keer verschenen aan de toen 14-jarige Bernadette Soubirous. De eerste keer was op 11 februari 1858. Bernadette was met haar zus en een vriendin hout aan het sprokkelen bij de Grot van Massabielle toen ze het geluid als van een windstoot hoorde en een licht opmerkte. Ze ziet een jong meisje, in het wit gekleed, met een blauwe gordel, een gele roos op elke voet en een rozenkrans aan haar arm. Bernadette duidt het meisje aan met “Aquero”, wat in de streektaal “die daar” betekent, of met “de witte dame”. Pas bij de 16e verschijning, op 25 maart, maakt de dame zichzelf in de streektaal bekend als “Que soy era Immaculada Councepcio” (Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis). Bernadette begrijpt het niet, en krijgt pas later die dag uitleg van de inhoud van de woorden die verwijzen naar het dogma dat paus Pius IX in 1854 had afgekondigd. In 1862 erkende de bisschop van Tarbes de verschijningen als authentiek.

Na de verschijningen treedt Bernadette in 1864 in bij de Zusters van Naastenliefde in Nevers, waar zij op 16 april 1879 na een lang ziekbed sterft. Bernadette ligt aanvankelijk begraven in een grafkelder van het klooster. In het proces van zalig- en heiligverklaring is haar lichaam drie keer opgegraven, en steeds werd haar lichaam ongeschonden aangetroffen. Na haar zaligverklaring werd het lichaam in een glazen schrijn gelegd in een kapel van het klooster. Bernadette werd op 8 december 1933 heilig verklaard, op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

Relieken van Bernadette

Er bestaan meerdere reliekschrijnen van Bernadette. Het eerste en grootste is natuurlijk de schrijn in Nevers, waarin bijna het hele lichaam van Bernadette aanwezig is. Bij de derde herkenning van het lichaam zijn enkele relikwieën genomen, bestemd voor Rome, Lourdes, Bartrès en de huizen van de Congregatie.  Het Heiligdom van Lourdes heeft twee "grote" reliekschrijnen en nog een aantal heel kleine schrijntjes, gebruikt om aan te raken of te kussen op het feest van Bernadette, zoals in de parochiekerk van Lourdes. In één van de grote schrijnen zit een stukje rib, in het andere (het nieuwe schrijn) een klein stukje huid of vlees van de linkerdij. Deze relikwie was vele jaren in Garaison, maar werd door de algemene overste aan Lourdes teruggegeven. Het is dit nieuwe schrijn dat volgend voorjaar alle Belgische en Nederlandse bisdommen zal bezoeken en dus ook naar Bolsward komt.

Zalige Titus Brandsmaparochie en bedevaarten

Bedevaarten leven in de Zalige Titus Brandsmaparochie. Met het beeld van Maria van Sevenwouden en de gedachteniskapel voor de Zalige Titus Brandsma, de patroon van de parochie, is de Sint Franciscusbasiliek zelf een bedevaartsplaats. Er komen jaarlijks talrijke pelgrims en groepen op bedevaart naar Bolsward.

De Zalige Titus Brandsmaparochie gaat zelf ook regelmatig op bedevaart naar Lourdes en andere bestemmingen zoals in 2019 ook naar Kevelaer en in 2020 naar Assisi met het bisdom Groningen-Leeuwarden. Deze bedevaarten worden georganiseerd door de werkgroep van het VNB Lourdeswerk in de parochie. De bedevaarten vormen een wezenlijk onderdeel voor de gemeenschapsvorming en verdieping in de parochie.

Vieringen binnenkort