Op woensdag 12 februari 2019 opent voorzitter Clara Bakker de KVG-avond met een gedicht over muziek en met enkele huishoudelijke mededelingen. Daarna geeft zij het woord aan Francisca Horjus. Francisca is oefentherapeut Cesar, kindertherapeut Cesar, slaapoefentherapeut en RGM-therapeut.

Ze heeft haar eigen praktijk in Sneek.RGM staat voor de Ronnie Gardiner Methode, een methode die ontwikkeld is door Ronnie Gardiner. De methode wordt nog maar 6 jaar in Nederland toegepast en in het Noorden zijn er nog niet veel RGM-therapeuten.

Eerst laat Francisca ons een klapoefening doen, op het scherm staat een soort notenbalk met het symbool voor klappen en met behulp van een metronoom moeten we op de juiste tel klappen en dat valt nog niet mee en vergt concentratie.

Daarna legt ze ons uit, wat de methode inhoudt. RGM is een multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van muziek wordt gebruikt om beweging, spraak, concentratie en coördinatie te stimuleren. Bij de oefeningen wordt er gebruik gemaakt van symbolen, je moet de beweging maken, die bij het symbool hoort en tegelijkertijd de naam van het symbool uitspreken en dat op de juiste tel. Rode symbolen worden links uitgevoerd en blauwe rechts. Er zijn symbolen voor klap, beng (op bovenbeen slaan met twee handen), baa en ting (resp. met linker of rechter hand op bovenbeen slaan) en tsjik en boem ( met linker of rechter voet op de vloer stampen). Al deze geluiden komen van het slaan op een drumstel, Ronnie Gardiner is een drummer.

We gaan alle bewegingen een voor een oefenen met behulp van de metronoom en de notenbalk op het scherm en tenslotte doen we het op muziek. Francisca laat ons variaties maken en uiteindelijk doen we een hele oefening op de melodie van “Vader Jacob “, dat we zelf moeten zingen. Je moet gefocust blijven en geconcentreerd, anders loop je achter de feiten aan. Na afloop van een oefening wordt er veel gelachen, iedereen heeft er plezier in. Dit komt mede doordat er extra neuro-transmitters aangemaakt worden zoals endorfine, serotonine en dopamine.

RGM activeert de hersenen, zorgt voor een betere samenwerking tussen de rechter- en linkerhersenhelft, maakt nieuwe verbindingen, laat gezonde cellen de zwakkere compenseren en alle hersengebieden zijn erbij betrokken. Het verbetert de concentratie, het geheugen, het schakelen, de denksnelheid, de spraak, de motorische vaardigheden, balans, energie en coördinatie, wat zorgt voor meer zelfvertrouwen. Bovendien is het een sociale groepsactiviteit, waar door veel deelnemers naar uitgekeken wordt. Voor sommigen is ‘t het uitje van de week.

RGM is bedoeld voor gezonde ouderen, die hun hersenen willen trainen, maar ook voor mensen met een neurologische aandoening zoals parkinson(ismen), niet aangeboren hersenletsel zoals CVA, MS, beginnende dementie, burnout/depressie en voor kinderen met leerproblemen zoals dyslexie.

We oefenen nog een keertje en daarna vertelt Francisca nog wat over haar werk als Cesar-therapeut en als slaapoefentherapeut.

Clara bedankt haar voor de interessante presentatie met een geschenk en een bloemetje en sluit daarbij de avond af.

Vieringen binnenkort