Vanwege de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus en de besluiten die de Nederlandse bisschoppenconferentie naar aanleiding daarvan heeft genomen, gelden voor onze parochie de volgende maatregelen tot en met Tweede Paasdag 13 april 2020.

Kijk hier voor de actuele vieringen

Weekendvieringen:

 • Er zijn in de hele parochie geen openbare weekendvieringen, alle kerken en andere vierlocaties blijven gesloten.
 • Parochianen wordt aanbevolen de eucharistieviering op televisie te volgen of via internet een viering te volgen.
 • Het pastoraal team viert op de zondagen de eucharistie voor en namens de parochie. Alle opgegeven gebedsintenties worden daarin meegenomen.

Doordeweekse vieringen die komen te vervallen:

 • De volgende vieringen komen te vervallen:
  • dinsdags 9:00 uur te Workum
  • woensdags 10:00 uur te Bloemkamp
  • vrijdags 19:00 uur te Huylckenstein
 • De basilica-avond van vrijdag 13 maart gaat niet door.

Mogelijkheden om de basiliek te bezoeken en eucharistie te vieren

 • De komende dinsdagen in maart zal de basiliek geopend zijn voor persoonlijk gebed van 14:00 tot 17:00 uur.
 • Dinsdagmiddagen wordt om 17:00 uur in de basiliek de eucharistie op eenvoudige wijze gevierd. Na afloop wordt de basiliek gesloten.
 • Donderdagochtenden is er in de basiliek (dus niet in de Maria van Sevenwoudenzaal) de gebruikelijke eucharistieviering om 9:00 uur.
 • Donderdagochtenden blijft de basiliek open tot 12:00 uur voor persoonlijk gebed.
 • Biechtgelegenheid op afspraak.
 • Bezoekers worden verzocht om zich te gedragen conform de richtlijnen van het RIVM en de instructies van de Nederlandse bisschoppen.

Uitvaarten

 • Uitvaarten worden in deze periode slechts in kleine kring op sobere wijze gehouden zonder koor. De concrete invulling wordt in overleg met de voorganger bepaald.
 • Indien gewenst kan op een later moment alsnog een uitgebreidere herdenkingsviering gehouden worden.

Andere bijeenkomsten door de week

 • Alle koorrepetities komen te vervallen.
 • Voor kleine bijeenkomsten wordt in onderling overleg gekeken naar wat prudent is en waar deelnemers zich comfortabel bij voelen.

Het complete overzicht met afgelaste vieringen en vieringen die wel doorgaan vindt u hier.

 

(afbeelding via Wikipedia onder de Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.)

Vieringen binnenkort