Zondag 5 april is het Palmpasen en begint de Goede Week. Ons pastoraal team zal op eenvoudige wijze de plechtigheden vieren.
De vier kerken van onze parochie zullen op Palmzondag 5 april open zijn van 14:00-15:00 uur om een palmtakje op te halen.

In de week daarna kunt u tijdens de openingstijden ook een palmtakje ophalen in onze Sint Franciscusbasiliek en Sint Werenfriduskerk.
Bent u niet in staat om naar de kerk te komen en is er geen naaste die u kunt vragen een takje mee te brengen, neem dan contact op met uw locatieraad:

Bolsward H. Franciscus van Assisi  familie Hoitinga
Makkum H. Martinus van Tours  Bianca, Toos of Venus
Witmarsum H. Nicolaas van Tolentijn  Liesan Hettinga
Workum H. Werenfridus  Locatieraad

 

De contactgegevens per locatieraad kunt u vinden in het parochieblad TITUS.

Vieringen binnenkort