Tijdens een speciale informatieavond voor de parochianen van de St. Werenfriduslocatie van de Zalige Titus Brandsmaparochie op 7 september 2020 heeft het parochiebestuur samen met de locatieraad plannen gepresenteerd om de St. Werenfriduskerk een andere bestemming te geven.

Het voornemen is om het kerkgebouw, de pastorie en de achter de kerk gelegen tuin te verkopen, zodat er een zorgcentrum voor dementerende ouderen gevestigd kan worden. Een geïnteresseerde projectontwikkelaar heeft zich hiervoor gemeld, die inmiddels samen met de gerenommeerde architect Hans Achterbosch schetsplannen heeft ontwikkeld. Het te openen zorgcentrum zal ongeveer 25 appartementen bevatten. Bewoners kunnen er de zorg ontvangen die ze nodig hebben in een veilige omgeving die ruimte biedt om wat te kunnen wandelen of gasten te kunnen ontvangen. Door de verkoop blijft het kerkgebouw, dat voor de parochie te duur is geworden, behouden voor de stad.

Uitvoering van deze plannen betekent dat de geloofsgemeenschap het kerkgebouw gaat verlaten en op een andere plek te Workum het gemeenschapsleven voortzet en daar ook de vieringen zal gaan houden. Een geschikte locatie zou de Brouwershof kunnen zijn, een voormalige kleuterschool nabij de kerk waar al veel parochieactiviteiten plaatsvinden. Dit gebouw dient nog wel geschikt gemaakt te worden.

Het parochiebestuur besluit tot verkoop op basis van de reacties die deze avond gegeven werden. Als het besluit is genomen zal spoedig daarna een voorlopig koopcontract worden ondertekend. Deze overeenkomst bevat een aantal ontbindende voorwaarden, waaronder de nog te verkrijgen toestemming van de bisschop. Hij heeft namelijk het laatste woord. Uiteraard dienen ook de betrokken civiele autoriteiten eerst hun goedkeuring aan de plannen te verlenen.

De Zalige Titus Brandsmaparochie is zich al een aantal jaren aan het voorbereiden op een nieuwe toekomst. Eerder werd het kerkgebouw te Makkum verkocht. De gemeenschap kerkt nu in de Doopsgezinde kerk. Vanuit de diaconale ambities van de parochie werd er samen met andere betrokkenen, zoals de Protestantse gemeenschap, een inmiddels goedlopende deelwinkel geopend. Het kerkgebouw te Witmarsum werd eveneens verkocht, maar deels terug gehuurd. Ook in deze plaats ontwikkelt de parochie diaconale initiatieven, zoals we dat ook in Workum willen doen. Het doel is om een voor de samenleving relevante Rooms-katholieke geloofsgemeenschap te zijn, die dienstbaar en geloofwaardig de toekomst tegemoet kan zien. Initiatieven als de grotere aandacht voor de bedevaart naar het mirakelbeeld van O.L.V. van Sevenwouden te Bolsward, de kledingbus, de kledingbank, repaircaf├ę, budgetmaatjes en verschillende eetgroepen zijn vruchten van deze inzet.

Vieringen binnenkort