Aan het einde van de weekendvieringen op 19 en 20 september is aan de parochianen medegedeeld dat pastoraal werkster Nelleke ten Wolde-Hijwegen met ingang van 1 november zal beginnen als teamlid van de Emma├╝sparochie te Emmeloord. Per dezelfde datum zal ze geen lid meer zijn van het pastoraal team van onze Zalige Titus Brandsmaparochie.

Al enige tijd geleden heeft pastoraal werkster Ten Wolde bij het bisdom aangegeven open te staan voor een andere functie. Ze is in september 2011 in toenmalige Viersprongparochies begonnen en zou na negen jaar graag nog een keer elders verder gaan. Toen er een vacature ontstond in de parochie van de Noordoostpolder deed zich een ideale kans voor, dicht bij de eigen woonplek.

Parochiebestuur en pastoraal team hebben alle begrip voor deze keuze en feliciteren haar van harte met de nieuwe benoeming. In de voorbije jaren heeft ze op een positieve en opbouwende manier meegewerkt aan de ontwikkeling van onze parochie. We zijn haar daar veel dank voor verschuldigd. Het afscheid staat gepland voor 1 november 2020. We vieren dan als parochie gezamenlijk om 11 uur in de St. Franciscusbasiliek te Bolsward. Tijdens haar laatste vieringen in de locaties zal er ook aandacht zijn voor het afscheid.

Inmiddels zijn er al gesprekken gaande met het bisdom om een goede invulling te geven aan de ontstane leemte in het pastoraal team.

Vieringen binnenkort