In juli ontstaat er een vacature in het bestuur van onze parochie door het aftreden van de vice-voorzitter Hans Haarsma. Zijn zittingstermijn zit er op. Graag willen wij in kontakt komen met kandidaten voor deze funktie.

Wij verwachten van het nieuwe bestuurslid betrokkenheid bij onze parochie.
Verder is het van belang dat hij/zij in samenwerking met de collega-bestuursleden en het pastorale team leiding geeft aan onze parochie.
De bestuurs-en de parochievergaderingen worden door de vice-voorzitter voorgezeten.

Wij kunnen het nieuwe bestuurslid een levende parochie bieden binnen een kerk die volop in beweging.
Een bestuur die de uitdaging heeft opgenomen om -samen met parochianen-te werken aan een plaats binnen onze parochie waar mensen zich blijvend thuis kunnen voelen.


Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u kontakt op nemen met Hans Haarsma(06531497790).
Mocht u een kandidaat kennen die u geschikt acht voor deze functie dan kunt u dit ook aan hem melden.

 

Vieringen binnenkort