Het weekend van 6 en 7 september is het startweekend van de kerken in Bolsward. Het thema is: “Welkom Thuis”. Op verschillende manieren zal daarmee gewerkt worden. In onze parochie is op de zaterdagavond een gezinsviering met de sint Maartenschool. Zondagochtend is er een viering met medewerking van pastores, parochievoorgangers en de gezamenlijke koren van onze parochie.

Na de viering zijn er:
* Spelletjes voor de kinderen tot 12 jaar door de kinderwoorddienst
* Speurtocht voor de jongeren van 12 jaar en ouder door t’ Schakeltje
* Film rond de restauratie gemaakt door Ton Visser
* En natuurlijk is er koffie met lekkers voor de liefhebber!

Zondagavond is er in de Martinikerk een afsluitende zangdienst, waarin we aan elkaar vertellen over de activiteiten van het startweekend. Weet dat een ieder welkom is bij deze activiteiten.
 

Namens de werkgroep startzondag,
Henny Brouwer

Vieringen binnenkort