Elk jaar weer vraag ik aan het begin van het seizoen of er parochianen zijn die gastouder willen zijn voor de jongerencatechese.

Mensen die hun geloof willen delen met jongeren. En elk jaar weer lukt het om voldoende gastouders te vinden. Dus ik hoop ook dit jaar dat u de jongeren niet in de steek laat! Er zijn 11 jongeren die zich hebben opgegeven voor de catechese eerstejaars. Daar zijn 2 gastouderparen voor nodig. Van de gastouders wordt gevraagd om de jongeren 8x per seizoen bij hen thuis te ontvangen, dat zij vier maal per seizoen bij de begeleidingsavonden zijn, een maal bij een ouderavond en dat zij aanwezig zijn bij de vieringen van de jongerencatechese. En natuurlijk dat zij hun geloof met de jongeren willen delen. De jongeren komen drie jaar achter elkaar bij de gastouders. Gastouders mogen zich ook voor één jaar opgeven, maar bij voorkeur voor drie jaar. De gastouders worden door mij begeleid en krijgen materiaal om met de jongeren in gesprek te gaan. Interesse? Vragen? Meldt u zich bij mij!
Wanneer een jongere die net de basisschool heeft verlaten ook mee wil doen aan de jongerencatechese maar geen brief heeft ontvangen: geef je dan ook z.s.m. op bij mij.

pastor Germa Kamsma-Kunst.

Vieringen binnenkort