De door de Rijksoverheid ingestelde lockdown heeft gevolgen voor ons vieringenrooster. Ook met kerst. 

 • Doordeweekse vieringen 
  De vieringen op dinsdagochtend te Workum en op  donderdagochtend te Bolsward komen te vervallen sowieso tot en met 14 januari 2022.

 • Kerstavond
  Vieren we gezamenlijk online om 19:30 uur in de Franciscusbasiliek. De livestream wordt verzorgd vanuit de basiliek te Bolsward. Er worden geen kerkgangers toegelaten.

 • Eerste kerstdag
  Vieren we om 9:30 uur in de locaties Witmarsum (maximaal 28 kerkgangers) en Workum (maximaal 50 kerkgangers), en om 11:00 uur in de basiliek in Bolsward (maximaal 50 kerkgangers).
  De viering in Bolsward wordt gestreamd. Iedereen is welkom om online via de livestream mee te vieren. Er is geen samenzang, maar voorzang door een klein gezelschap. Kerkgangers dienen een ticket te reserveren!

 • Tweede kerstdag
  Vieren we om 9:30 uur te Makkum (maximaal 23 kerkgangers) en 11:00 uur te Bolsward (maximaal 50 kerkgangers). De viering in Bolsward wordt gestreamd. Een ieder is welkom om online via de livestream mee te vieren. Er is geen samenzang, maar voorzang door een klein gezelschap. Kerkgangers dienen te reserveren!

 • Na de kerst 
  Na deze kerstvieringen vervallen alle publieke vieringen tot en met 14 januari.
  De vieringen op 31 december, 1 januari, 2 januari en 9 januari vieren we gezamenlijk online vanuit de basiliek te Bolsward. Er worden geen kerkgangers toegelaten.

 • Kerkopenstelling
  Vanwege de lockdown willen we u graag de gelegenheid bieden om met behoud van de geldende coronaregels de kerk te bezoeken voor gebed en het opsteken van een kaarsje.
  • De St. Franciscusbasiliek te Bolsward is geopend op 1e kerstdag, 2e kerstdag, nieuwjaarsdag en verder de zondagen 2 en 9 januari van 14:00 - 16:30 uur.
  • De St. Werenfriduskerk te Workum is op eerste kerstdag, zaterdag 25 december, geopend van 15:00 tot 16:00 uur.

Het pastoraal team heeft deze beslissingen genomen na een consultatieronde bij diverse betrokken parochianen en tegen de achtergrond van het besluit van onze bisschoppen.
Ieder die we spraken voelde het dilemma heel zwaar. Aan de ene kant willen we graag vieren. Aan de andere kant is er onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit. Met elkaar voelen we ons medeverantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van onze naasten. We menen op de gekozen manier een begaanbare middenweg gevonden te hebben.

Vieringen binnenkort