Zondag 23 november werd het 140 jarig jubileum gevierd van het St.Franciscusherenkoor. Dit werd gevierd door middel van een concert dat werd uitgevoerd op de middag van 23 november.

alt

Medewerking werd verleend door het St. Franciscusdameskoor en de brassband Emma o.l.v dhr E Scheffer.. De algehele leiding was in handen van dhr.H Krol, op het orgel mevr. B Janssen-Terbraak.

Het herenkoor begon met een greep uit hun muziek aanbod daarna kwamen de dames erbij en werden er verschillende nr's ten gehore gebracht.
Na de pauze was het de beurt aan de brassband EMMA om hun specialiteiten te laten klinken en als slot werd er een gezamelijk lied gezongen en gespeeld.
Vanaf deze plaats feliciteren we het herenkoor en hopen dat ze nog vele jaren actief zullen zijn tijdens de verschillende vieringen.

Vieringen binnenkort