Zondag 7 december 2008 vond traditoneel de uitvoering van Lessons and Carlols plaats in de Martinikerk. Een goed gevulde kerk, kon genieten en luisteren naar verschillende liederen afgewisseld met lezingen vanuit de bijbel door de verschillende pastores van de kerken in Bolsward.

alt

Het koor zong o.a de volgende liederen:
- Once in Royal David’s’ city
- Rorate
- Hoort hoe God met mensen omgaat
- O come, o come Immanuel
- Puer Natus Est
- In roas is iepensprongen
- Magnificat
- Sussex Carol
- Quem Pastores
- Een kind geboren te Bethlem
- O come, all ye faithful
- Hoort de eng'len zingen de eer
De gehele dienst stond onder leiding van Cecilia Bekema, het orgel werd bespeeld door Jan Sterenberg en de trompetklanken werden verzorgd door Gerda Kamsma.

De opbrengs van de collecte was bestemd voor het project Bouwen met Bouma's
www.bouwenmetboumas.nl/

www.youtube.com en dan zoeken naar joachimbolsward voor beeld en geluid

Vieringen binnenkort