Onder deze naam willen we op de vrijdagen in de 40-dagentijd met elkaar een vastenmaaltijd houden. Dit initiatief is oecumenisch van opzet. De afgelopen jaren zijn we hiermee begonnen en een groeiend aantal mensen heeft meegedaan. Vasten kennen we tegenwoordig vaak beter van de moslims in ons land dan van de christenen.

Toch is vasten in de 40-dagentijd een oud christelijk gebruik. Vasten betekent dat je je gedurende een bepaalde tijd van iets prettigs onthoudt. Dat kan voedsel (of luxe voedsel, vlees) zijn, maar je kunt ook denken aan koffie, snoep, sigaretten of alcohol. Het gaat erom dat je jezelf iets ontzegt om zo ruimte te maken om bewuster met je geloof bezig te zijn. Vanouds leent de 40-dagentijd (of vastentijd) zich hier voor.
Ruim zes weken voor Pasen, op Aswoensdag beginnen we af te tellen voor Pasen. Dat zijn 46 dagen tot Pasen. De zondag is de dag van de opstanding, dan vieren we altijd Pasen, dan vasten we niet. En zo komen we op 40 dagen vasten. Ook kunt u, als u de vasten gedurende 40 dagen toch wel erg moeilijk vindt, er voor kiezen dat juist op vrijdag wel te doen. Immers vrijdag is de dag van Jezus’ dood. De vastenmaaltijd is een manier om deze bijzondere tijd wat extra’s te geven. Om 18.00 uur komen we samen om een eenvoudige broodmaaltijd te eten. Rond de maaltijd lezen we uit de Bijbel, bidden samen en zingen een lied. Rond 19.00 uur gaan we dan weer uiteen.

Op 27 februari beginnen we om 18.00 uur in het Convent, Groot Kerkhof 1. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen, ook kinderen zijn van harte welkom. Voor hen is een kleurplaat te maken.

Het is prettig als u zich van te voren aanmeldt dan kunnen we daar bij de inkopen rekening mee houden. Welkom.

Fam. Ariesen Telefoon 572470
 

Vieringen binnenkort