Dominicus Kamsma OP en zr. Dorothea Brylak smmp organiseren op dinsdag 7 november 2023 een dialoogavond met als thema “De kracht van wat kwetsbaar is”, over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het katholiek sociaal denken.

De gezondheidscrisis, de ecologische crisis en geopolitieke crisis van dit moment brengen de kwetsbaarheid van de mens aan het licht. Tijdens de coronacrisis liepen we tegen de grenzen van de zorg aan. Toonaangevende onderzoeken wijzen ons op grenzen van het menselijk handelen. Kwetsbaarheid associëren we impliciet met zwakte en mislukking. Alsof we de verkeerde afslag hebben genomen en snel terug moeten naar de hoofdweg van kracht en succes.

Het katholiek sociaal denken zet daar een ander perspectief tegenover. We zijn als mensen van elkaar afhankelijk. Iedere mens is uniek en waardevol. De katholiek sociale leer roept op tot een meer sociale en solidaire samenleving waarin iedereen meetelt. Het benadrukt het belang van samenwerking, medemenselijkheid en respect voor de menselijke waardigheid.

Zonder zorg voor elkaar zijn we nergens. Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot en houden gemeenschappen geen stand. Verzorgd worden is goed voor ons, maar voor iemand zorgen ook. Zorg vormt de basis van hechting en liefde en is een belangrijke bron van betekenis. Misschien is het mooiste wat mensen elkaar kunnen geven wel het besef dat zij van betekenis zijn voor het geluk van anderen, en dat door God gegeven is.

Ons vermogen om voor een ander te zorgen is niet alleen een wezenskenmerk van onze beschaving, het is ook het kloppend hart voor de samenleving, van gemeenschap zijn.

In het eerste deel van de avond zal lekendominicaan Dominicus Kamsma ingaan op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en hoe we vanuit katholiek denken betekenis kunnen geven aan de zorg voor onze naaste. In het tweede deel van de avond is ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema en de dingen die ons bezig houden.

De avond is op dinsdag 7 november van 19:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur in het Huis van Compassie op de Grote Dijlakker 11.

 

Vieringen binnenkort