In deze veertigdagentijd gaan we vanuit de Raad van Kerken Bolsward weer “Samen op weg naar Pasen”.

U bent uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd met een bezinnend moment, waar naast de bezinning voldoende ruimte is voor onderling gesprek en gezelligheid.

Ook dit jaar zullen we weer een maaltijdsoep aanbieden, vegetarisch of gevuld met vlees of vis, en brood. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat we merken dat het aantal mensen groeit dat dankbaar is voor een goede maaltijd.

Het bezinnende moment wordt verzorgd door voorgangers van de Raad van Kerken. Dit jaar staan de “Ik-ben-woorden” van Jezus centraal uit het Johannesevangelie.

De bijeenkomsten worden gehouden in “Het Convent” bij de Martinikerk op vrijdag 16 en 23 februari en 1, 8, 15 en 22 maart a.s. en beginnen om 18:00 uur.

Vieringen binnenkort