De veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om je geest de nodige rust te gunnen en bij te tanken. In deze periode, dit jaar tussen 14 februari (Aswoensdag) en 30 maart (Stille zaterdag), biedt het pastorale team laagdrempelige bezinnende Oasemiddagen in alle geloofsgemeenschappen aan via een “roulerend” systeem.

Deze vieringen vinden plaats in de veertigdagentijd op woensdagmiddag van 15.30-16.30 uur.

  • De eerste bijeenkomst is op woensdag 21 februari 2024 in It Werenfridushuis in Workum

In een oase van stilte en rust willen wij elkaar de tijd gunnen om tot inkeer en bezinning te komen. Dit zullen we doen middels Bijbelteksten, stiltes, gedichten, gebeden en liederen en ons zo ons voorbereiden op de opgang naar Pasen.

De genoemde (kerk)ruimtes in de geloofsgemeenschappen zijn geopend vanaf 15:15 uur. Om 15:30 uur beginnen wij met een kort gebedsmoment gevolgd door stilte en creatieve invuling. Rond 16:15 uur sluiten wij de Oase middag af met een korte gebedsviering.

Kom gewoon de sfeer proeven!

de pastores Dorenda Gies en Dorothea Brylak smmp

(Foto: Wikipedia, Jubayu, CC BY-SA 3.0 Deed)

Vieringen binnenkort