Ook dit voorjaar en de komende zomerperiode is er weer Open Kerk in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward.

Elke maandag tot en met zaterdag (dit jaar tot en met 5 oktober) is de basiliek 's middags opengesteld. U kunt dan van 13.30 tot 16.30 uur de basiliek binnen lopen om rond te kijken, even plaats te nemen in de banken, de stilte te zoeken, te bidden of een kaarsje aan te steken bij de Tituskapel of de kapel van OLV Maria van Sevenwouden.

Wees welkom!
 

 

Vieringen binnenkort