Op palmzondag zal tijdens  eucharistievieringing in de Sint Franciscus kerk  het koor Joachim het een passieverhaal zingen van Willem Vogel, naar het evangelie van Mattheüs . 

 

 Palmzondag leent zich uitermate goed voor het zingen van een passie. Op deze zondag beleven we namelijk in vogelvlucht het feestgevoel rond Jezus z’n intocht te Jeruzalem en het gevoel van ontreddering als Jezus even later wordt gekruisigd. De emoties van leven en dood liggen deze zondag ontzettend dicht bij elkaar. De passie, van componist Willem Vogel, is gecomponeerd in 1978 en bezingt het lijden en sterven van Jezus.

De solopartijen worden gezongen door diverse koorleden. Het R.K. koor “Joachim” staat onder leiding van Cecilia Bekema en organist is Jan Sterenberg.

Voorganger in deze viering is pastoor Bultsma De viering begint om 10.00 uur.

Vieringen binnenkort