Bij het vorige Viersprongblad kreeg u een brief met pen in het kader van de actie “Wie schrijft, die blijft”.
Wat is de Franciscuskerk mij waard?”. Met de actie willen we geld binnen halen om het jaarlijks tekort op de begroting te kunnen dragen. Veel parochianen hebben gehoor gegeven aan het verzoek om een extra bijdrage van € 45,00 over te boeken. Maar we zijn er nog niet. Mocht u nog geen extra bijdrage hebben overgeboekt dan vragen wij u vriendelijk dat alsnog te doen. Pak die mooie pen er even bij en gebruik het bankrekeningnummer wat daarop staat afgedrukt: 5524.12.511 van het R.K. Parochiebestuur Bolsward.

Hartelijk dank.

Vieringen binnenkort