Na een geslaagd weekend vorig jaar in Harlingen was Bolsward aan de beurt en wel in het weekend van 3, 4 en 5 Oktober. Het thema van het weekend was "Wij hebben de toekomst", de groep bestond uit 14 jongeren.
Het weekend startte vrijdagmiddag rond de klok van half 6. Met een kennismakingsspel leerden de jongeren elkaar kennen. Na de maaltijd werd er een film gedraaid met als titel de "Timemachine" Na de film werden er vragen besproken met betrekking op de film.

 

Zaterdagmorgen werden de jongeren verdeeld in groepen om vervolgens verschillende werkgroepen te gaan bezoeken van onze parochie. De bedoeling was om de werkgroepen vragen te stellen over hun werkzaamheden en over de toekomst van de werkgroep. Na een vrije middag was er om 4 uur een knutselactiviteit, de jongeren kregen een wolkje, waar ze hun toekomstdromen op konden schrijven en op een vel papier hoe ze dat dachten te gaan bereiken.Tussen de wolkjes en het vel papier hingen 2 handjes.
Zaterdagavond was er een Eucharistieviering waarin pastor Kamsma en pastoor van der Wal voorgingen. Een aantal jongeren las het openingswoord, de eerste lezing en de voorbeden voor. Na de viering was de bonte avond aan de beurt. De jongeren werden in groepjes verdeeld en moesten een stukje voorbereiden over verschillende onderwerpen van 2 ouderen die terug keken op hun leven.
Zondagmorgen was er een speurtocht door Bolsward, waarin de stad in beeld kwam. Het weekend werd afgesloten met een Taizé-viering in de kerk op het altaar.
De organisatie kan terug kijken op een geslaagd weekend.

Alle mensen die dit weekend hebben mogelijk gemaakt Hartelijk Dank daarvoor.

Namens de organisatie en de jongeren
Henny

Vieringen binnenkort