alt

Achtergrondinformatie bij de bisdomreis naar Rome
deel 1

Quo vadis?” “Waar ga je naartoe?” Wij gaan naar Rome! Als bisdom Groningen-Leeuwarden bereiden we ons voor op een pelgrimage naar de Eeuwige Stad. We willen zo het zilveren priesterjubileum van onze bisschop luister bijzetten en de onderlinge banden nog verder verstevigen.

Domine, quo vadis”? Heer, waar ga je heen?”, is volgens de ‘Handelingen van Petrus’ - een heel oud maar niet authentiek geschrift - de vraag die de apostel Petrus aan Jezus stelde op zijn vlucht weg van Rome. Jezus was hem vanuit de andere richting tegemoet gekomen en antwoordde: “Ik? Ik ga naar Rome om gekruisigd te worden”. Waarop Petrus besloot rechtsomkeer te maken en terug te gaan naar de stad. Hij werd gevangen genomen en met de voeten omhoog gekruisigd.

Zijn lichaam begroef men naast het circus op de Vaticaanse heuvel. Waar toen een grote begraafplaats lag. Het vervolg is u bekend. Het graf van Petrus werd een voorname plaats van christelijke samenkomst. Men bouwde een eerste en later de tweede Sint Pieterskerk om dit graf te markeren. Het grote altaar in de Sint Pieter staat recht boven de plaats waar Petrus te ruste werd gelegd, zo hebben opgravingen bevestigend. Rome werd mede hierdoor een trefcentrum voor de hele christelijke wereld. Nergens leer je beter dat het geloof overal thuis is en overal thuis hoort, dan in de stad waar de apostelen Petrus en Paulus hun martelaarsdood stierven.

alt

De voetstappen van Jezus in de Chiesa di Santa Maria delle Piante

Jezus en Petrus ontmoetten elkaar op de Via Appia (Antica). Een van de oudste en meest belangrijke wegen van het vroegere Romeinse Rijk. Zo’n drie eeuwen voor Christus was deze weg al een belangrijke route voor legers en voorraden van en naar het zuiden van Italië. Voor deze weg gold net als voor de andere snelle wegen die als een ster om de stad lagen: ze leidden allemaal naar Rome. De Via Appia Antica (er is ondertussen ook nieuwe Via Appia) kan nog een stukje worden bewandeld. Het gaat door een parkachtig landschap met links en rechts ruïnes. Ook liggen er een aantal van de Catacomben waar christenen vanaf de tweede eeuw werden begraven en herdacht. Op zo’n drie kilometer van de oude stad staat precies waar Petrus Jezus tegenkwam een relatief jonge kerkje. Die ontmoeting tussen Jezus en Petrus heeft daar een diepe indruk gemaakt. In dit kerkje, Chiesa di Santa Maria delle Piante, ligt een steen (ondertussen een kopie) met de afdruk van twee voeten. Het zijn de voeten van Jezus. Maar wie dat niet geloven wil, zou ook kunnen denken dat het een laat Romeinse votief gave is. Al klinkt dat lang niet zo boeiend.

altPastoor A. Bultsma

Lees ook deel 2 in deze reeks >

Vieringen binnenkort