Sint Franciscus tussen de zonnebloemen4 oktober, feest van Sint Franciscus

Het Feest van Sint Franciscus werd in 2003 in Bolsward luisterrijk gevierd. Op zaterdagavond met een plechtige mis en op zondagmorgen in de eucharistieviering met de jongeren uit Bolsward, Workum, Harlingen en Franeker. Franciscus gaf in zijn dagen de kerk van Christus door zijn woord en voorbeeld een nieuw elan. Ook van ons wordt vertrouwen en durf gevraagd. Pater Wim Saris OFM maakte een prachtige foto van ons Sint Franciscusbeeld temidden van de zonnebloemen.

Vieringen binnenkort