Zondag 8 juli organiseerde de Kinderwoorddienstgroep weer een spelletjesdag voor kinderen van onze parochie. Bijna dertig kinderen deden mee aan het leuke programma dat bestond uit een speurtocht en spelletjes.

alt

De dag werd begonnen met de Eucharistieviering. Pastoor Bultsma ging voor, samen met pastoor Maagd, die pastoor van de Noordoostpolder wordt. In deze viering zong het St. Franciscus Kinderkoor weer de sterren van de hemel. Het is een klein clubje, maar er komt wel geluid uit! (Het koor kan overigens altijd nieuwe leden gebruiken!). Tijdens de viering was er ook kinderwoorddienst voor de kinderen in de kerk. Het ging dit keer over "Bijbelverhalen", wat ook het thema was van de spelletjesdag. De kinderen maakten bij hun bijbelverhalen prachtige tekeningen.

Na de viering werd er na limonade en een koekje begonnen met een speurtocht. Susanna wou een verhaal vertellen, maar alle letters van de titel waren verdwenen. In groepjes gingen de kinderen ze zoeken in de binnenstad van Bolsward. Achter het raam van welwillende parochianen hingen 22 bijbelverhalen met een aanwijzing voor de letter die de kinderen moesten opschrijven. Het begon droog, maar al snel kwam God's zegen in alle hevigheid naar beneden. Behoorlijk nat kwamen de kinderen na een klein uur weer terug in de parochiezaal. De oplossing bleek "vijfbrodenentweevissen" te zijn, dit verhaal werd voorgelezen voordat er aan de lunch begonnen kon worden.

Na de lunch waren er spelletjes in de kerk die de kinderen ook weer in groepjes tegen elkaar deden. Al met al was het een geweldige dag, de kinderen hebben veel lol gehad.

Kijk voor alle foto's in het fotoalbum!

Vieringen binnenkort