Projectteam geformeerd

altDonderdag 29 maart is de aftrap gegeven voor het projectteam dat de nieuwe parochie gestalte moet gaan geven. Bisschop De Korte heeft afgelopen najaar zijn plannen gepresenteerd om te komen tot 19 nieuwe parochies in het Bisdom. Het huidige samenwerkingsverband van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum, De Viersprong, is één van die nieuwe parochies.

Binnen De Viersprong zijn al een aantal jaar gesprekken gaande over samenwerking en samengaan van de parochies. Er is al heel veel werk verzet door de vier parochiebesturen. Om tot de nieuwe parochie te komen is de eerste stap het samenstellen van een projectteam dat het hele proces gaat coördineren. Door de parochiebesturen zijn vijf mensen aangezocht die samen met Pastoor Bultsma deze taak op zich willen nemen:

  • Hans Hettinga, voorzitter
  • Annie Altena, secretariaat
  • Patrick Janssen, communicatie
  • Cor Smits, financiën
  • Fred van der Werf, processen

Het eerste dat dit team gaat doen is een plan maken om te komen tot de nieuwe parochie. Via de website www.franciscuskerk.nl en het parochieblad "De 4-sprong", maar ook via andere wegen, zal het projectteam verslag doen van de voortgang.

Het projectteam dat van De Viersprong de nieuwe parochie zal vormen

Het projectteam bestaat uit (v.l.n.r.): Pastoor Bultsma, Annie Altena, Hans Hettinga, Fred van der Werf, Cor Smits en Patrick Janssen

Vieringen binnenkort