Op maandag 23 februari j.l. is er een informatieavond gehouden over de komende jongerenreis (1-9 mei 2004) naar Taizé. Dit vond plaats in de parochiezaal van onze kerk. Er waren ±10 belangstellenden waaronder 3 jongeren die al eerder in Taizé waren geweest. Er werd eerst wat algemene informatie gegeven over Taizé. Daarna kwamen de jongeren aan het woord die hun eigen ervaringen vertelden over hun verblijf daar. Ook werd er een film vertoond die een beeld gaf over het reilen en zeilen in Taizé.
In de film kwamen enkele jongeren aan het woord uit verschillende landen zoals: Ierland, Kongo, India, Amerika en Nederland. Na het bekijken van de video was er nog gelegenheid om vragen te stellen en om enkele foto's te bekijken van een Taiz? reis. Er werden vragen gesteld o.a. over de dagindeling, wat je zoal doet, het verblijf en de busreis. Om ±21.30 uur kwam er een einde aan deze informatieavond en ging iedereen weer huiswaarts.
Voor jongeren die deze avond gemist hebbenen die toch belangstelling hebben om naar Taiz? te gaan, kunnen contact op nemen met Germa en Dominicus Kamsma, 0515-573923 of Theuna Huitema, 0515-575760.

Vieringen binnenkort