Hongerdoek 2004De Pelgrimage langs de Statiekerken in Rome, het nieuwe Hongerdoek en "de Weg van de Meester" zijn inspiratiebronnen in de Veertigdagentijd.

Veertig staties in Rome

In dit Pelgrimagejaar maken we in de veertigdagentijd een spirituele wandeling door Rome. Velen van ons maakten in het dichtbije of verre verleden een reis naar de Eeuwige Stad. Enkele parochianen gaan in de nazomer met onze Bisschop naar de stad aan de Tiber.
 

Zelf mocht ik van 1977 op 1978 een jaar in Rome doorbrengen. Een periode van mijn leven waaraan ik bijzondere herinneringen bewaar. Een van de meest inspirerende ervaringen was de Romeinse Veertigdagentijd; de "Quaresima Romana" . In de tijd op weg naar Pasen wordt als het ware een pelgrimage door de Stad gemaakt, van kerk naar kerk. Elke avond vindt een viering plaats in een andere kerk. Elke parochie, elk klooster of studentenhuis van een bepaalde natie, zet z'n beste beentje voor en probeert de liturgie van de dag zo goed mogelijk te verzorgen. Daarbij is er vaak een interessante wisselwerking tussen het kerkgebouw en de lezingen.

Net al bij de Kruisweg spreekt men van "Staties": plaatsen om stil te staan. De Romeinse binnenstad is als het ware een labyrint waarin men met elkaar onderweg is. In de oudheid was deze rondgang vooral bedoeld voor de doopleerlingen. Alle parochie werkten zo samen in de vorming van de catechumenen om hen voor te bereiden op het grote gebeuren in de Paasnacht.
Natuurlijk kan het Friese Rome niet wedijveren met haar moederstad aan de Tiber. Toch kan een beetje Romeinse sfeer de Veertigdagentijd ook bij ons dit jaar een eigen kleur geven.

Andere speciale elementen die de veertigdagenliturgie dit jaar mee kleuren zijn het Zuid Amerikaanse hongerdoek "Geef ons heden ons dagelijks brood"; het werkstuk van een aantal vrouwen die, vanuit hun situatie als gevangene, dromen van een betere leefsituatie in hun werelddeel, het Vastenactieproject voor Indonesië en het project "de Weg van de Meester" van de Kinderwoorddienst.

Hopelijk zullen al deze beelden en verhalen inspirerend en verrijkend werken. De Veertigdagen is een leerweg. Onze weg door de "Stad van de Mens" overdenken en tegelijk: leren onze voeten te zetten op de weg van het Lam; Christus, onze Heer. De pelgrimsweg naar de stad van God, het nieuw Jeruzalem.

Vieringen binnenkort