In de veertigdagentijd trekken we, in het kader van ons thema 'pelgrimage' in de geest met de catechumenen en de boetelingen door Rome.

Romeinse Veertigdagentijd.

Rome

In het kader van ons jaarthema 'Pelgrimage' zijn we in de veertigdagentijd in de geest van de 'Quadragesima Romana' onderweg. Met de boetelingen en de dopelingen bezoeken we de Statiekerken in de oude stad, luisteren naar de lezingen, groeten de titelheiligen en bemediteren de symbolen en kunstwerken. Zo waren we deze week in Trastevere in de kerk van S. Caecilia en in de Santa Maria in Trastevere. We baden voor onze bisschoppen in Rome, speciaal onze bisschop Wilhelmus, en groeten hen hierbij vanuit Bolsward 'It Fryske Rome'
Zondag 'trekken we' naar de basiliek van Sint Laurentius buiten de Muren.
De Eucharistie van zondag wordt via de KRO en de Wereldomroep uitgezonden. De koorzang van 'Zondag Oculi' wordt verzorgd door de Schola Cantorum van Leeuwarden.

 

Vieringen binnenkort