U bent van harte uitgenodigd voor de parochievergadering van 28 november a.s.
 
Er is veel te doen in onze parochie en daarom is de gebruikelijke parochievergadering voor de pastores en het parochiebestuur dé gelegenheid bij uitstek om waar nodig informatie en uitleg te geven over ontwikkelingen en voornemens en, niet in de laatste plaats, te horen wat u ervan vindt.
 
AGENDA
1.         Opening
Door pastor ten Wolde.
2.         Het verslag van de parochievergadering van 25 april j.l.
Download hier het volledige verslag
3.         Mededelingen
o.a. over het beheer
4.         Begroting van de parochie voor 2013
 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt)
5.         Werkgroep Parochies en Mensen met een Verstandelijke Handicap
door Kees van de Kordelaar
 
Na de pauze
 
6.         De groei naar De Viersprong
Uiteenzetting over de wijze van aanpak en de vorderingen tot nu toe.
7.         Het nieuwe Vieringenrooster in De Viersprong.
8.         Rondvraag.

Vieringen binnenkort