Met een zekere regelmaat komt het, juist ook in deze tijd, voor dat mensen tussen wal en schip raken of door wat voor reden dan ook niet meer weten hoe ze financieel rond moeten komen. In die gevallen kan er een beroep op stille hulp vanuit de diaconie of de caritas van de kerk worden gedaan.
Als diaconie of caritas zullen we altijd eerst vragen of de hulpvrager gebruik maakt van uitkeringen of andere regelingen waarvoor ze in aanmerking komen. Het komt echter voor dat de officiële instanties de regels strikt moeten toepassen, terwijl er wel sprake is van een schrijnende financiële situatie.
Misschien bent of kent u iemand die moeilijk zit, al is het maar tijdelijk. U hoeft geen lid te zijn van een kerkgenootschap om in aanmerking te komen voor hulp.
De hulp is uit principe bedoeld voor iedereen die in een situatie zit waar acute nood is. De diaconie of de caritas van de kerk is er om de acute nood tijdelijk te verlichten en om te helpen zoeken naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. 
De doelstelling is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten, te 'helpen waar geen helper is'. We noemen het stille hulp omdat uw privacy gewaarborgd is. De aanvraag blijft tussen u en ons. Het telefoonnummer voor het aanvragen van stille hulp is: 06-39854955.

Vieringen binnenkort