Het klinkt eigenlijk als een onzinnige titel: samen vieren. Zouden we ons eigenlijk wel een mooi feest kunnen voorstellen in ons eentje? Luidt de uitdrukking juist niet: “Hoe meer zielen hoe meer vreugd”? Bovendien weten we ook allemaal uit eigen ervaring, dat voor een mooi en geslaagd feest een aantal randvoorwaarden wenselijk zijn. Zo is het gewoonte dat er genoeg te drinken is, dat er gebak is en hapjes zijn. En niet zelden zie je dat de feestvierders hun best hebben gedaan er netjes uit te zien. En denk je aan een bruiloft, dan is het mij de laatste tijd opgevallen dat het belangrijk is om goede muziek te regelen: een bandje of een Dj. Ik heb zelfs voorbeelden gezien van feesten waarbij er naast een aantal discolampen ook nog een lichtgevende vloer werd neergelegd. Speciaal om op te dansen. Het zijn de ingrediënten die een feest maken tot een groot feest. Het is natuurlijk niet zomaar dat ik deze dingen schrijf. Al een tijdje zijn we aan het nadenken hoe we met elkaar het Paasfeest en daaraan voorafgaande dagen als parochie het beste kunnen vieren. Met meer nadruk dan anders zijn we als parochies door de bisschoppen gevraagd erop te letten dat we zo mooi en goed mogelijk vieren. Dus met zoveel mogelijk mensen samen en bovendien zo dat alle wenselijke voorwaarden aanwezig zijn.
Aan de ene kant begrijp ik goed dat het niet leuk is om als gevolg hiervan niet alle kerken evenveel te kunnen gebruiken. Dat zijn we niet zo gewend. Aan de andere kant is het idee van de bisschoppen (ook onze bisschop) helemaal niet zo gek. Als je voor een grote bruiloft je best doet om naast gasten ook de beste voorzieningen te regelen, waarom dan als parochies niet? We vieren in de Goede Week en met Pasen het grootste en belangrijkste feest dat we als christenen hebben. Het feest van Jezus die zijn leven voor ons gaf en zodoende van God voor Hem en ons allemaal nieuw leven ontving! Wie dat goed wil vieren wil natuurlijk de hele familie bij elkaar hebben. Dat betekent in onze kerk dat het niet zonder een priester kan. Een geloofsgemeenschap zonder priester, daar blijft als het ware nog een plaatsje vrij. En zoals tegenwoordig een lichtgevende dansvloer het maximale van een mooi bruiloftsfeest is, zo kan een feest in de kerk niet zonder de viering van de eucharistie. Het enige verschil is dan wel dat die dansvloer een modeverschijnsel is, terwijl de noodzaak eucharistie te vieren altijd gevoeld is en ook altijd gevoeld zal blijven. De komende Goede Week (en dan vooral de Boeteviering, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake) gaan we samen vieren. We hebben ervoor gekozen de vrijheid te nemen niet vóór een kerkgebouw te kiezen, maar alle vier kerken te gebruiken. Zij het na elkaar en niet allemaal op dezelfde dag. We hopen dat u dat kunt waarderen en doen daarom een groot beroep op u om mee te doen. Laten we inderdaad samen vieren en proberen elkaar in die verschillende vieringen en in die verschillende kerken te ontmoeten. Zodat we Pasen vieren: niet als een feest van leven voor alleen maar Jezus, maar als het feest van nieuw leven voor ons allemaal. Als Gods ja-woord aan alle mensen!
 
pastoor A. Bultsma.

Vieringen binnenkort