Vormsel in Pinksterweekend door bisschop

Op 18 mei is onze bisschop, Mgr. De Korte naar Bolsward gekomen om 13 jongeren het H. Vormsel toe te dienen. Het gaat om André Baron, Ryan Baron, Robin Brouwer, Robin Eringa, Simone Haringa, Irma Hettinga, Ilse Huitema, Krista Huitema, Sanne Ketelaar, Youanda Meek, Vera Regeling, Nicole Steigenga en Jorn Zijlstra. Het thema van de viering was “Geloof kleurt je leven. De jongeren hebben in drie jaar jongerencatechese naar hun H. Vormsel toegeleefd. De jongeren wensen we een goede toekomst toe.

Vieringen binnenkort