Werkgroepen Kinderviering en Gezinsvieringen samen verder in Workum

Onlangs zijn er twee werkgroepen in Workum samengevoegd. De werkgroep Kinderviering, die de vieringen op de woensdagochtend voorbereidt, en de werkgroep Gezinsvieringen, die op dit moment vooral de vieringen van Palmpasen en Zingen bij de Kribbe organiseert.
Beide werkgroepen hadden een paar vertrekkende leden en bovendien het idee dat ze elkaar zouden kunnen versterken. We hopen op een prettige samenwerking.
We willen de vertrekkende leden: Froukje van Poelje, Annemarie de Vries, Elly Hettinga en Gerda Zijlstra hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet.
Op 26 juni a.s. is er nog een kinderviering waarin we stilstaan bij het afscheid van groep 8. Hieraan zullen Elly en Gerda nog meewerken.
Het is misschien goed om ook alle leden die blijven nog even op een rijtje te zetten: Bertina Boersma, Beitske de Boer, Monique Bergsma, Marianne Silvius en Ria van Wier

Vieringen binnenkort