Zaterdag 7 september 2013

Die dag in de Franciscuskerk te Bolsward:
  • vanaf 13:30 uur is de kerk open om een kaarsje te branden voor de vrede
  • om 16:30 uur Rozenkransgebed
  • om 19:00 uur een speciale eucharistieviering

Paus roept op tot een gebedsdag

Paus Franciscus heeft zondagmiddag 1 september in zijn Angelustoespraak een dringende oproep gedaan aan de strijdende partijen in Syrië om een einde te maken aan alle gewelddadigheden in het land. Voor de vrede in het Midden-Oosten kondigde de paus een speciale gebeds- en vastendag af. Dat doet hij in navolging van diverse kerken in het Midden-Oosten. De dag wordt gehouden op zaterdag 7 september, daags voor het feest van de Geboorte van Maria, de Koningin van de Vrede.
‘Nooit meer oorlog’
In felle bewoordingen veroordeelde de paus het gebruik van chemische wapens. Ook sprak hij de hoop uit dat er geen militaire vergeldingsacties worden ondernomen. “Nooit meer oorlog!” riep de paus.
Dialoog
Franciscus zei dat dialoog en onderhandelingen de enige legitieme middelen zijn om vrede te bereiken. “Oorlog roept oorlog op! Geweld roept geweld op!”, zei hij.
Gebedswake
Op zaterdagavond 7 september zal er in het kader van de speciale gebeds- en vastendag op het Sint-Pietersplein in Rome een wake worden gehouden. Franciscus sprak de hoop uit dat velen eraan deel zullen nemen. Hij riep zowel alle katholieken als alle niet-katholieke christenen en niet-christelijke gelovigen op om 7 september intens te bidden.
Bron: www.rkk.nl
Wat doen wij?
De Titus Brandsmaparochie (i.o.) wil aan deze bijzonder dag van gebed bijdragen.
 
Vanaf 13:30 uur is op zaterdag 7 september 2013 de kerk te Bolsward open.
 
·         Iedereen is welkom om er te bidden en een kaarsje aan te steken voor de vrede.
·         Om 16:30 uur is er gelegenheid samen de Rozenkrans te bidden.
·         Om 19:00 uur vieren we de Eucharistie speciaal voor de vrede. Deze viering sluiten we af met een kort moment van aanbidding en zegen met het Allerheiligste.
 
Waarom speciaal bidden voor de vrede?
Soms kun je denken dat bidden niets helpt. Maar bidden betekent echt iets. Het laat betrokkenheid zien en medeleven. Bidden brengt mensen in beweging en helpt om onze harten te openen voor de nood van anderen. Bidden is God vragen zijn vrede ook nu te schenken. Bidden is een teken van solidariteit.
 
Waarom Rozenkransgebed?
De Paus heeft 7 september gekozen, omdat we op 8 september de Geboorte van Maria, de koningin van de Vrede, vieren. Het Rozenkransgebed is Mariaal, maar vooral bedoeld om het vrede brengende leven van Jezus te overwegen.
Wie dit gebed niet gewend is en/of geen rozenkrans heeft, geen probleem! We zorgen voor tekstblaadjes en rozenkransen.
Dit gebed duurt van 16:30-17:00 uur. Welkom!
 
Gebed om vrede
God, onze Vader, Schepper van de wereld, wil ons helpen elkander lief te hebben. Maak de volkeren welgezind jegens elkaar; maak de gehele mensheid tot uw kinderen; maak, dat wij elkaar liefhebben als broeders en zusters. Help ons, ons deel bij te dragen bij het streven naar wereldvrede en naar het geluk van alle mensen. We vragen het door Christus, onze Heer. Amen
 
Gebed van Sint Franciscus van Assisi
Heer,
Maak mij een instrument van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar haat is,
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
Geloof aan wie twijfelt;
Laat mij licht brengen waar het duister is
En vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
Als anderen gelukkig te maken;
Niet zozeer om zelf begrepen te worden
Als anderen te begrijpen;
Niet zozeer om zelf getroost te worden
Als anderen te troosten;
Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen;
Want als ik geef, zal mij gegeven worden
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
Amen.
 
Gebed
Heer, wees met alle slachtoffers van oorlog en geweld in Syrië en andere plaatsen. Breng vrede, overal ter wereld. Onze Vader .... ; Wees gegroet Maria ... ; Eer aan de Vader ...

Vieringen binnenkort