Begeleiders gezocht!

Een kerstspel door een groep kinderen is al vele jaren een veelzeggend en gewaardeerd onderdeel van de gezinsviering van Kerstmis, zoals die op 24 december om 19.30 uur plaatsvindt in Bolsward. Kinderen die zich hiervoor willen inzetten zijn er genoeg. Maar degenen die dit de afgelopen jaren georganiseerd hebben (vanuit de Kinderwoorddienstgroep) kunnen dit niet meer verzorgen, en ze kunnen ook geen opvolging vinden.
Daarom deze oproep: WIE O WIE kan/wil zich inzetten om samen met een 10-tal kinderen (of meer) een kerstspel in te studeren en in de viering van 24 december te laten zien?
Wanneer? In de periode van de herfstvakantie tot en met 24 december.
Wat? In principe gaan we aan het werk met Kerstmis op het marktplein, maar de nieuwe kerstspelleiding kan (samen met pastor Ten Wolde) ook zelf een nieuw spel kiezen.
Met wie? Met de mensen ( 16-96 jaar) die reageren op deze oproep, met steun en goede raad van de groep van vorige jaren, met de kinderen die zich opgeven en met het Combokoor, dat de liederen in het kerstspel muzikaal begeleidt.
Hoeveel tijd?  Afhankelijk van het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt. Er wordt in ieder geval 5 tot 6 keer geoefend met de kinderen, steeds ongeveer één uur. Daarnaast zit er tijd in eigen voorbereiding van de kerstspelgroep, afstemming met dirigent/koster/pastor, en in zaken als aankleding en decor. Op 23 december ’s avonds om 19.00 uur is de generale repetitie met het combokoor. Geschatte tijdsbelasting: 2-3 uur per week
 
Opgave: bij het secretariaat
Deze activiteit kan worden gebruikt als maatschappelijke stage, en praktijkervaring zijn voor studenten Theater, Muziek en PABO/Pedagogiek. 
 
Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Vieringen binnenkort