Wat is er in Workum, Makkum en Witmarsum gebeurd? Lees hier verder!
 
Wel en Wee Workum.
  • We ontvingen het droeve bericht van overlijden van Gerardus Kramer. Us libben is as de rin fan é sinne, op it meast tsjustere momint is der de belofte fan it dei ljocht. Dit stond op de rouwkaart van Gerardus Assuerus Kramer die op 27– 03-1931 in Gaast geboren werd en 07-09-2013 overleden is in Sneek. Lieve man, heit en pake, Gerardus was boer yn it Heidenskip waar hij met hart en ziel woonde en werkte. Later verhuisden ze naar Workum waar ze op de Brouwersdyk nog vele jaren mochten wonen. Gerardus ging in zijn goede jaren bijna elke dag nog naar de boerderij, waar hij nog kleine klusje deed. We hebben op 12 -09-2013 afscheid genomen in de Werenfridus kerk. In een volle kerk en mooie viering waar de beide koren mochten zingen en hebben hem daarna naar zijn laatste rust plaats op het kerkhof gebracht.
  •   Nog even terugkomen op de koren Ludgerkoor (gemengd) en Gregorius Magnu. Dit zijn allebei kleine koren dus leden zijn altijd welkom. Naar aanleiding van de uitvaart waarin ze samenwerkten, kwam naar voren dat ze dit vaker zouden moeten doen. Een punt om over na te denken, nu er nog een probleem speelt dat is, dat de organist Bennie de Vries 1 januari 2014 stopt. Dus zijn we allebei op zoek naar een organist. Mocht er iemand zijn die ons wil of kan helpen neem dan contact op met de contactgroep.
  • 28 september mochten we het diamanten huwelijksfeest gedenken van een echtpaar uit onze parochie in een mooie viering in onze kerk. We willen ze vanaf deze plek van harte feliciteren met dit heuglijk feit. Dat ze samen met hun kinderen, klein en achterkleinkinderen nog vele mooie jaren samen mogen zijn.
  • Als nieuw bestuurslid is P. de Jong vanaf nu actief in het parochiebestuur. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie.
  • Ook wil het Parochiebestuur nog een avond organiseren over de Fusie die in januari van kracht wordt. De datum volgt nog.
  • Toch nog onverwacht is overleden Susan Yntema. Je hebt op jouw manier genoten van het leven, stond op de rouwkaart van Susan Ida Yntema, geboren op 29–11-1963 in Workum en overleden 19–09-2013 te Leeuwarden. Susan bracht haar kinderjaren door op het Noard waar haar ouders Anne en Sippie Yntema een kapperszaak hadden. Dinsdag 24–09-2013 vierden we haar uitvaart in onze parochie Werenfridus waarna ze ter ruste werd gebracht op het kerkhof.Dat ze mag rusten in vrede.
  • Onze zieken wensen we beterschap en verder iedereen alle goeds voor de toekomst.
 
De contactpersonen.
 
Wel en Wee Makkum

* Jongeren die hun eerste communie gedaan hebben en graag misdienaar willen worden kunnen zich opgeven bij Mieke van Vliet tel 231678.
* De jaarlijkse St. Martinusmiddag voor 65+ van onze parochie vindt dit jaar plaats op donderdag 14 november a.s. Zij die hiervoor in aanmerking komen krijgen eind oktober een uitnodiging,
 De bezoekgroep.
Wel en wee Witmarsum
 

Moesten we vorige maand melden dat Sietske Anema- de Jong en Piet Veldman
in het ziekenhuis verbleven, nu zijn we blij te kunnen schrijven dat zij alle twee
weer thuis zijn. De operaties die zij hebben ondergaan zijn goed geslaagd, maar dan ben je nog niet beter. Het herstel gaat langzaam aan. Beiden zijn blij weer thuis te zijn en zijn van de pijn bevrijd. Wij wensen hen beiden een voorspoedige genezing en kracht.
Kort dag maar toch nog even vermelden, God is de volgende keer op 2 oktober
niet in Gaast maar in Workum, “zo zie je maar”. Er zal een film gedraaid worden.
Zondag 8 september was een natte en drukke dag in Witmarsum. `s Morgens werd er in de stromende regen gestart met een triatlon, fietsen zwemmen en
lopen. `s Middag om drie uur was er koffie in de Hoekstien en werden allen naar de overige drie kerken gezonden met vragen over de desbetreffende kerk.
Om vijf uur was de Doopsgezinde kerk goed gevuld voor de Vesperviering,
waarin da. Visser voor ging. Een geslaagde dag voor allen.
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan.
Zondag 6 oktober zal er een viering zijn met kinderen, met als Thema: “Geef ons meer geloof. We hopen daar ouders met kinderen te ontmoeten.
Wist u dat het koffiedrinken na de viering altijd heel gezellig is en dat u ook welkom bent.
Voor allen een hartelijke groet, Gods zegen en alle goeds.
 
Zr. Lambertina

Vieringen binnenkort