Het beoogde bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie (v.l.n.r): Guus Janssen – Pastoor Bultsma – Bas Flapper – Fred van der Werf – Cor Smits – Rudolf van Wier
Het beoogde bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie (v.l.n.r):
Guus Janssen – Pastoor Bultsma – Bas Flapper – Fred van der Werf – Cor Smits – Rudolf van Wier

De afgelopen maanden is er achter de schermen gezocht naar bestuursleden voor de nieuwe Zalige Titus Brandsmaparochie en zijn er verschillende gesprekken gevoerd. Op 12 november zijn de beoogde bestuursleden gepresenteerd in een gezamenlijke bijeenkomst van de projectgroep met de vier parochiebesturen. De beoogde samenstelling van het nieuwe bestuur is als volgt:

Voorzitter Pastoor Bultsma
Vicevoorzitter Bas Flapper, Bolsward
Secretaris Rudolf van Wier, Workum
Penningmeester Vacant
Beheer Fred van der Werf, Bolsward
Communicatie & P&O Guus Janssen, Makkum
 
Er is op dit moment nog een vacature voor penningmeester in het bestuur. Cor Smits uit Makkum, lid van de projectgroep, is bereid gevonden om het bestuur in financiële zaken bij te staan als “Consultor”, totdat er een penningmeester is.
Het toekomstige bestuur is al voortvarend aan de slag gegaan. Stukken zijn gelezen, vergaderdata voor het eerste half jaar zijn al gepland en er wordt al hard gewerkt aan plannen voor de nieuwe parochie.
 

Locatieraden

De "oude" parochiebesturen houden per 1 januari officieel op! Ze worden opgevolgd door vier “Locatieraden”. De locatieraden gaan de dagelijkse gang van zaken op de locaties (de “oude” parochies) leiden. Dit gaat dan voor een deel over beheerstaken, zoals budgetten en gebouwen, maar veel belangrijker: ze hebben een taak in het geloofsleven van de gemeenschap. Want daar gaat het om: een actieve en betrokken gemeenschap zijn. En dan praten we over diaconie, liturgie en catechese. Samen bouwen ze de kerk op!
De locaties krijgen de namen van hun patroonheiligen, dus:
-          Heilige Franciscus – Bolsward
-          Heilige Martinus – Makkum
-          Heilige Nicolaas van Tolentijn – Witmarsum
-          Heilige Werenfridus – Workum
De huidige parochiebesturen zijn bezig met de samenstelling van de locatieraden. Een locatieraad kent in ieder geval de volgende functies: coördinator-voorzitter, budgethouder en beheerder. Daarnaast kunnen er coördinatoren zijn voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, senioren, gezinnen, etc. Omdat elke lokale geloofsgemeenschap anders is, zullen ook de locatieraden verschillend zijn.
 

Taakverdeling bestuur-locatieraden

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de grote lijnen en het beleid in de parochie (“Geld, grond en gebouwen”. De locatieraden zijn meer verantwoordelijk voor de dagelijkse dingen.
De coördinator-voorzitters van de locatieraden zullen aanwezig zijn bij vergaderingen van het parochiebestuur. Zij praten wel mee, maar beslissen niet.

Vieringen binnenkort