“We zijn Rooms en weten dus niets van de Bijbel”. Dat heb ik ooit eens iemand horen zeggen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij steekt zo’n opmerking. De Bijbel, met al die mooie verhalen, heeft ons zoveel te vertellen: het is echt jammer dat we er niet meer mee doen. Natuurlijk zijn er best een flink aantal parochianen die regelmatig een stukje uit de Bijbel lezen. En natuurlijk is het zo, dat wanneer je ‘s weekends naar de kerk gaat je veel Bijbelteksten hoort. Elke zondag standaard al vier stukken: 1e lezing, de psalm, 2e lezing en het evangelie.
Toch willen we u allemaal heel graag uitnodigen om nog wat uitgebreider kennis te nemen van onze heilige Schrift, die we niet zomaar Gods Woord noemen. Verderop in dit parochieblad kunt u lezen over een Oecumenische Bijbelquiz, die in het najaar van 2014 in onze regio wordt gehouden. We hebben onze (nieuwe) parochie alvast ingeschreven en hebben nu een jaartje de tijd om ons samen goed voor te bereiden. Een jaar waarin we het nuttige met het aangename verenigen: het aangename van het Bijbellezen en het nuttige van de quiz! (of andersom natuurlijk). En om u nog een klein extra zetje te geven om vooral met ons mee te doen, hierbij nog een paar citaten uit een preek van de heilige bisschop Caesarius die in 543 overleed. Oude woorden die nog steeds actueel zijn:
 
“Christus zij u genadig, broeders en zusters. Moogt gij met zijn hulp steeds vol verlangen openstaan voor de lezing van de heilige Schrift. [...] Maar als gij wilt dat het woord van God zoet wordt in uw hart en dat gij, zoals het behoort, baat vindt bij Gods geboden, onttrekt u dan enige tijd aan uw gewone bezigheden om ook thuis de heilige woorden te lezen en u geheel te wijden aan Gods barmhartigheid.”
 
“Als kooplieden zich niet tevreden stellen met het maken van winst op één artikel, maar hun koopwaar uitbreiden om hun inkomsten te kunnen vergroten, en als landbouwers verschillende soorten zaad uitstrooien om voldoende voedsel voor zichzelf en hun gezin te kunnen hebben, hoeveel te meer geldt dit voor u inzake geestelijk voordeel. Het moet u niet voldoende zijn de schriftlezingen te horen in de kerk. Maar ook thuis, tijdens de maaltijd en daarbuiten, moet gij aandacht schenken aan de lezing van Gods woord. Vooral als de dagen kort zijn, moet gij hieraan ‘s avonds geruime tijd besteden. Op deze wijze zult gij in de voorraadschuur van uw hart geestelijke tarwe opslaan en de parels van de Schriften bewaren in de schatkamer van uw ziel.”
 
Afijn, u begrijpt, wij willen als pastoraal team proberen er een mooi “Bijbeljaar” van te maken. We hopen van harte dat u meedoet. En dat de Bijbel daardoor niet dat dikke onleesbare boek blijft, maar ontdekt mag worden als een verzameling prachtige teksten over God en geloof. Veel plezier!
 
pastoor A. Bultsma.

Vieringen binnenkort