Het is zover! Het ontmoetingscentrum Bolsward gaat er komen. Na veel overleggen en zoeken naar een geschikte locatie, heeft het ontmoetingscentrum Bolsward dan eindelijk een concrete vorm aangenomen. In maart 2013 heb ik het behoefteonderzoek naar een ontmoetingscentrum in Bolsward afgerond. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er in Bolsward behoefte is aan een laagdrempelige voorziening waar men terecht kan voor een praatje en een kopje koffie. Daarnaast zou het centrum kunnen voorzien in een doorverwijs/loket functie en is er de mogelijkheid om een spelletje te spelen of de krant te lezen. Verder willen we een aantal zaterdagen per jaar workshops gaan organiseren over bijvoorbeeld gezonde voeding of over verstandig omgaan met geld. Een zeer belangrijk onderdeel van het ontmoetingscentrum zal het kookcafé gaan worden. Twee keer in de week zal er worden gekookt en gegeten in het ontmoetingscentrum, en wel op de dinsdag- en de donderdagavond. Samen koken, samen eten en natuurlijk samen afwassen.
Overdag gaan we in eerste instantie elke woensdagmiddag open van 13.30 uur tot 16.00 uur. Op termijn zal gekeken worden of een eventuele uitbreiding mogelijk, dan wel gewenst is. Het vinden van een geschikte locatie heeft de afgelopen maanden nogal wat voeten in de aarde gehad. We zijn met verschillende partijen in gesprek gegaan, maar geen enkele voldeed aan onze wensen of viel af vanwege de financiële (on) mogelijkheden. Uiteindelijk is het dan toch gelukt en hebben we een mooie locatie kunnen vinden. We zijn in contact gekomen met Stichting Talant die zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. In Bolsward hebben zij onder andere de Stipe: een dagactiviteitencentrum waar door de huidige ontwikkelingen binnen de wereld van zorg en welzijn niet altijd optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimtes.
 
 
Algemeen
 
We zijn er snel uitgekomen. De locatie voldoet aan onze wensen, we krijgen een eigen ruimte tot onze beschikking met een zelfstandige ingang, die we zelf kunnen inrichten. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de kookfaciliteiten die er binnen de Stipe aanwezig zijn. Dit hebben we vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. Hier staat ook de gebruikersvergoeding in vermeld die zeer gunstig te noemen is. Voor het komende jaar 2014 heeft de PCI van de Franciscusparochie zich garant gesteld voor de gebruikerskosten. Op 1 december is de gebruikersovereenkomst feestelijk getekend. Op 21 december zullen we door middel van een passende activiteit het ontmoetingscentrum voor geopend verklaren. Zet dus deze datum alvast in uw agenda, zaterdagmiddag 21 december van 12.00 uur tot 15.00 uur zal de opening plaatsvinden van het ontmoetingscentrum. Er zal in ieder geval soep en brood en muziek zijn.
En dan nog twee dingen: ten eerste de naam van het ontmoetingscentrum. Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep is er gekozen voor Us Thús. Alle aanwezigen vonden dat deze naam aangeeft wat we met het ontmoetingscentrum beogen, een veilige plek bieden waar mensen zich welkom voelen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt.
En dan als laatste een oproep aan u. Om Us Thús straks goed te laten draaien en te kunnen doen wat we nastreven hebben we betrokken vrijwilligers nodig. Mensen die het leuk vinden om er samen met ons voor te zorgen dat Us Thús een succes gaat worden. Als gastvrouw/-heer, in de kookgroep of in een andere functie. Mocht u een bijdrage willen leveren, neemt u dan contact met mij op, we komen er samen zeker uit. Ik zie uw reactie tegemoet.
 
Vrede en alle goeds, Kees van Kordelaar
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong 06-19905519      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vieringen binnenkort