Zondag 1 december is er weer kinderwoorddienst!

Zondag 27 oktober is tijdens de kerkdienst baby Thary Juliana van Balen gedoopt. Aan de hand hiervan hebben we het verhaal van Johannes de Doper aan de kinderen verteld. In die tijd trad Johannnes op in de woestijn om de mensen te vertellen om hun leven te beteren. Hij doopte de mensen, zodat de mensen werden verlost van hun zonden, en zij konden dan een nieuwe start maken.

Ook vertelde Johannes dat de Verlosser binnenkort langs zou komen. Hij maakte hiervoor de weg schoon. Opeens stond Jezus voor Johannes en vroeg aan Johannes of hij hem ook wou dopen. Johannes vond dit maar vreemd. Maar Jezus zei: Doe het maar zoals God het wil. Toen Jezus werd gedoopt kwam er een straal licht uit de hemel, er kwam een duif aan vliegen en een stem zei: Jij bent Mijn zoon waar Ik veel van houd. In de KWD hebben wij dit verhaal uitgelegd. Daarnaast hebben we het gehad over het dopen. En ook hebben we gesproken over de rituelen zoals: doopwater, doopkaars, olie, belofte, doopkleed, doopnaam en handoplegging. Terug in de kerk waren we getuigen van het dopen van Thary, wat de kinderen indrukwekkend vonden.
De volgende kinderwoorddienst is op zondag 1 december.
 
De leiding van de kinderwoorddienst.

Vieringen binnenkort