22 januari bijeenkomst in Bolsward

RAAD VAN KERKEN: 
Elk jaar , in januari, wordt wereldwijd een gebedsweek gehouden voor de Eenheid van alle Christenen. Dit jaar werd het thema van de week aangedragen door de Kerken uit Canada. Men kent ook daar een grote verscheidenheid van kerken. Protestant of katholiek (samen 94 % van de bevolking). Er zijn verschillen tussen Engelstalig en Franstalig. En ook is er een grote variatie tussen de oorspronkelijk groepen bewoners en de “nieuwelingen”, migranten door de eeuwen heen. Het thema voor dit jaar is gekozen uit 1 Korintiërs 13, waarin een oproep tot eenheid klinkt gebaseerd op de Bijbelwoorden “Is Christus dan verdeeld?“
In Bolsward kwamen mensen van de verschillend kerken tot nu elke doordeweekse avond samen voor een kort gebedsmoment. Elke avond was er een klein groepje. Dit jaar hopen we meerderen van u tegelijk te mogen ontmoeten , nu we gekozen hebben voor één, wat meer uitgebreide, bijeenkomst. Woensdagavond 22 januari, om 19.00 uur , in de parochie zaal naast de Franciscuskerk. Wat zou het mooi zijn dat we vanwege de opkomst zouden moeten uitwijken naar de kerk zelf. De gebedsviering wordt geleid door voorgangers uit de verschillende kerken, en we hopen dit jaar te mogen reken op muzikale ondersteuning door de muziekgroep van Het Keerpunt.

Namens de betrokken kerkgemeenschappen en voorgangers,
Ds. H. Ariesen

Vieringen binnenkort