Het  landelijke project  M25( Mattheüs,25, 34-40)   (spreek uit als Em-twentyfive) worden jongeren uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen. Onze diaconaal werker Kees van Kordelaar heeft onze groep erover verteld en wilde ook graag iets diaconaals met ze doen. Idee werd bedacht om iets goeds te doen voor een ander in de samenleving.

 

Zondag 15 december was het zover en gingen we met de groep van het  tweede jaar jongerencatechese naar  Thywerthiem in Wommels. De mensen die hier wonen hebben een lichamelijke of geestelijke handicap.
Eerst gingen de jongeren in twee groepen pannenkoeken bakken en daarna werd er heerlijk gesmuld door de bewoners en de jongeren!Na de afwas en het opruimen was het tijd voor de bIngo!
 De jongeren begeleiden de bewoners bij de bingo. Voor iedere ronde een klein prijsje.
We kijken terug op een zeer geslaagde middag, zeker voor herhaling zeiden de jongeren!

 

 

Hartelijke groet!
De jongeren van jaar 2.

Vieringen binnenkort