Mgr. de Korte heeft op 31 december het fusiedecreet getekend waarmee de samenvoeging van de vier oude parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum tot de nieuwe Zalige Titus Brandsmaparochie een feit is geworden. Het fusiedecreet is aan alle parochianen gericht, en het is ook meegestuurd met het laatste parochieblad. We stellen u ook graag in de gelegenheid er via onze website kennis van te nemen. Aan het einde van het decreet wordt ook nog een bezwaartermijn genoemd van 10 dagen. Deze gaat in vanaf moment van publicatie, dus vanaf 24 januari.

U kunt het decreet hier lezen

Vieringen binnenkort