Op zondag 26 januari 2014 vindt de Oecumenische Dienst voor de Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid plaats. Deze dienst wordt gevierd in de Koepelkerk te Witmarsum en wordt voorgegaan door ds. Wattèl en pastor Ten Wolde. De dienst start om 09.30 uur.
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld: ‘Is Christus dan verdeeld?’ Dit thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind te zijn. De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder staat in een zelfde relatie tot Christus. Het thema “Is Christus dan verdeeld?”  is dan ook een retorische vraag, waarop mensen ontkennend zullen reageren. In Christus blijkt de liefde van God voor de hele wereld. Tijdens de gebedsweek in 2014 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij dit thema.
Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. Het land heeft een bevolking van 32 miljoen, van wie 90 procent migrant is of nakomeling daarvan. Er zijn in de loop der jaren ook veel Nederlanders naar Canada verhuisd. Ongeveer 47 procent van de bevolking is rooms-katholiek en zo’n 37 procent is protestant. In Canada staat eenheid vaak ter discussie. Voornamelijk de uitzonderlijke positie van de Franstalige gemeenschap in Quebec is een gesprekspunt.
Naast de eenheid tussen de migranten is er in Canada discussie over de rechten van de inheemse bevolking. De kerken werken nauw samen met deze oorspronkelijke, indiaanse bevolking om te proberen hen recht te doen. Heel recent is er een nationale commissie van waarheid en verzoening ingesteld, die moet toezien op het bijleggen van geschillen.
Dit kerkelijk jaar collecteert het Oecumenisch Overleg tijdens haar diensten voor het project van de familie Giliam te Pingjum.
Tot ziens op zondag 26 januari 2014!  
                                    Oecumenisch Overleg.

Vieringen binnenkort